clubohio    HyperLink 0   0   0
 
 


About Me:

ข้อควรระวังในการกินกล้วยมีอะไรบ้าง สารพัยความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจากเว็บบทความ กล้วยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงาน เพราะในกล้วยมีน้ำตาลที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้เป็นพลังงานได้ในทันที เหมาะกับการกินเพื่อนำพลังงานไปใช้ในการออกกำลังกาย ดังนั้นหากจะกินกล้วยเพื่อช่วยในการลดน้ำหนัก ควรกินควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วย เพราะหากกินมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายได้รับพลังงานที่มากเกินความจำเป็นและอาจทำให้อ้วนได้


Interested in:
Why Join?  | Contact Us  | Linqto.me - all rights reserved. Version 9.0.0.44