infoatomscom    HyperLink 0   0   0
 
 


About Me:

ขั้นตอนการต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บทความมีประโยชน์วันนี้เราได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนบ้าน มาฝาก สำหรับใครที่กำลังมีแพลนตกแต่งบ้านหรือทำเรื่องการรื้อถอนบ้านแต่ยังไม่รู้ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หรือขั้นตอนการยื่นเอกสาร เราได้สรุปมาให้ท่านแล้วที่นี่

  1. การก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติม ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล ต้องขออนุญาตกับนายช่างโยธาในแต่ละท้องถิ่น ถ้าเป็นอาคารใหญ่ก็ต้องติดต่อที่จังหวัด
  2. หากอยู่นอกเขตเทศบาลก็ไม่ต้องขอ อนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น
  3. การรื้อถอนถ้าอาคารสูงเกิน 15 เมตร และห่าง จากอาคารอื่นน้อยกว่า 2 เมตร ก็ต้องขออนุญาตรื้อถอนเช่นกัน
  4. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับบ้านให้พร้อม เช่น แปลนบ้าน ที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน

Interested in:
Why Join?  | Contact Us  | Linqto.me - all rights reserved. Version 9.1.10.33