iriselements    HyperLink 0   0   0
 
 


About Me:

 เกร็ดความรู้วุ้นตาเสื่อม เป็นอย่างไร?

เกร็ดความรู้ วุ้นตาเสื่อม คือ การมองเห็นจุดดำๆหรือเงาดำรูปร่างต่างๆ ลอยไปมา หรือเห็นแสงไฟแวบ ขึ้นมาทั้งๆที่อยู่ในที่มืด อย่างไรก็ตาม สามารถพบได้บ้างนานๆ ครั้งที่วุ้นตากับจอตาเกิดการดึงรั้งกันจนจอตาขาดเป็นรู แต่ถ้าหากมีน้ำเซาะเข้าไปในรูจะทำให้จอตาลอกได้ ซึ่งจะต้องรักษาโดยการผ่าตัด หรือถ้าหากมีอาการจุดดำลอยไปมา ควรรับการตรวจจอตาโดยจักษุแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดรูขาดที่จอตามากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะ


Interested in:
Why Join?  | Contact Us  | Linqto.me - all rights reserved. Version 9.0.0.13